PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

Prekių pirkimo internetinėje parduotuvėje ns-shop.lt taisyklės

1) Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliekamiems ns-shop.lt elektroninėje parduotuvėje, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

2) Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Kliento ir ns-shop.lt sudaroma nuo momento, kai Klientas išsirenka norimą įsigyti prekę ir, suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus ns-shop.lt elektroninėje parduotuvėje nurodomus užsakymo žingsnius, kurių galutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas.

3) ns-shop.lt elektroninėje parduotuvėje parduodamoms prekmės išrašomos pardavimo-pirkimo dokumentas.

4) Jeigu ns-shop.lt dėl svarbių aplinkybių negali pateikti Klientui užsakytos prekės, ns-shop.lt įsipareigoja pasiūlyti Klientui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Klientui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, ns-shop.lt  įsipareigoja grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų ir anuliuoti Kliento užsakymą.

5) Po to, kai ns-shop.lt patvirtino užsakymą, prekės kaina nekeičiama – išskyrus atvejus, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ar kitų nuo ns-shop.lt tiesioginės valios nepriklausančių objektyvių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei  Klientas nesutinka įsigyti prekę pakeistąja kaina, Klientas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai ns-shop.lt raštu ar elektroniniu paštu info@ns-shop.lt per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo įsigyti prekę pakeista kaina dienos. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Klientui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

6) Klientas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus neteisingus duomenis, Kliento galimybės naudotis ns-shop.lt svetaine bus ribojamos.

7) ns-shop.lt įsipareigoja neperduoti registracijos metu pateiktos Kliento konfidencialios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis.

8) ns-shop.lt internetinėje parduotuvėje teisę įsigyti siūlomas prekes turi:
• fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų;
• jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą;
• juridiniai asmenys.

9) Draudžiama:
• kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško ns-shop.lt svetainės savininko sutikimo;
• naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti šios internetinės svetainės darbui ar kitais veiksmais trikdyti ns-shop.lt sistemos veiklą.

10) Nurodydami savo duomenis, Klientai turi naudoti lietuviškas raides. Vardų, pavardžių, vietovių pavadinimai privalo prasidėti didžiąja raide. Būtina pateikti tikslų gyvenamosios vietos adresą – tai reikalinga ne tik pristatant prekes, bet ir formuojant sąskaitą.

11) ns-shop.lt pasilieka teisę:
• koreguoti puslapyje esančią informaciją – atsiradus naujiems šių taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo;
• riboti Klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia svetaine;
• retų, specialių prekių užsakymus vykdyti tik gavus Kliento apmokėjimą už prekę iš anksto;
• jei Klientas neatsiima prekės iš ns-shop.lt per 2 mėn. ir jeigu yra žinomas Kliento banko sąskaitos numeris, pinigai grąžinami Klientui, o prekė toliau nebesaugoma.
• jei Kliento banko sąskaitos numeris nėra žinomas, pinigai nėra grąžinami. ns-shop.lt apie tai informuoja Klientą turimais kontaktais, o prekė toliau nebesaugoma.
• asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.

12) Klientai, pirkdami prekes ns-shop.lt patvirtina, jog yra susipažinę su prekių grąžinimo taisyklėmis bei garantijomis.

13) Remiantis LR PVM įstatymo komentaro 79 str., PVM sąskaitos faktūros išrašomos ir perrašomos tik tą pačią dieną, kai įvyksta pardavimas. Klaidos sąskaitose yra taisomos tik einamuoju mėnesiu.

14) Klientai patvirtina, jog jiems yra žinoma jų teisė tikrinti įsigyjamą prekę jos atsiėmimo momentu – t. y., patikrinti pakuotės būklę, prekių kiekį, dydį ir asortimentą.  Nepatikrinus prekės jos atsiėmimo metu, ns-shop.lt  turi teisę vėlesnių pretenzijų dėl prekės nepriimti. Klientas turi sudaryti visas kurjeriui sąlygas, kad prekė būtų tinkamai perduota gavėjui. Jei gavėjas yra nepilnametis asmuo, o Klientas leido gavėjui priimti prekę, atsakomybė dėl pasirašytos siuntos tenka Klientui.

15) Prekių kiekiai yra riboti.

16) ns-shop.lt įsipareigoja pristatyti prekes Klientui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 30 dienų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai ns-shop.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Klientas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo ns-shop.lt nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Kliento ir ns-shop.lt aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, ns-shop.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

17) Jeigu prekės kaina internete ir parduotuvėje nesutampa, laikytina teisinga yra parduotuvės kaina.

18) Prekės kaina matoma ns-shop.lt gali pasikeisti bet kuriuo metu dėl duomenų sinchronizavimo iš tiekėjų. 

19) Reklamose kainos, kiekiai, kita informacija apie prekes gali skirtis dėl duomenų sinchronizavimo ir nesutapti su ns-shop.lt svetainėje pateikiama informacija. Teisinga informacija laikytina, kuri pateikta ns-shop.lt svetainėje.

20) Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – http://www.vvtat.lt/index.php?470187665 ) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/. Pastaba: visais atvejais Klientų prašome pirmiausiai kreiptis į ns-shop.lt

21) Pirkėjui pateikus užsakymą naudojantis ns-shop.lt parduotuvės platforma, vykdomas  prekių  surinkimas ir pakavimas. 

22) Jei Pirkėjui pristatyto pirkinių krepšelio suma yra mažesnė, nei Pirkėjas yra užsakęs ir sumokėjęs, sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas sumokamas į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių pristatymo.

23) Pirkėjas sutinka, kad  laikinai nesant jo užsakytos prekės, jam gali būti pristatyta kita, savo savybėmis ir kaina panaši prekė. Panašios prekės – tai tokios pat arba panašios sudėties ir kainos prekės. Pirkėjo užsakytos prekės keičiamos panašiomis prekėmis tik tuo atveju, kai pardavėjas neturi pakankamo užsakytos prekės likučio ir Pirkėjas sutinka. 

24) Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos užsakymo metu Pirkėjo pateiktu adresu.

25) Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo vežėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju vežėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

26) Šios prekių pirkimo taisyklės, jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Perskaičiau ir sutinku su Pirkimo taisyklėmis ir sąlygomis “), yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu–pardavimu ns-shop.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

27) Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjas, kiekvieno prisijungimo prie puslapio metu, privalės iš naujo patvirtinti Taisykles.

Pristatymas

Prekės pristatomos Lietuvos ir visos Europos teritorijoje. Perkant prekių už daugiau nei 50 € – prekių pristatymas Lietuvoje NEMOKAMAS. 

Jeigu pirkinių krepšelio suma mežesnė nei 50 EUR, prekių pristatymo kaina 4 EUR. Ši suma automatiškai įtraukiama į užsakymo kainą.

Jeigu pasirenkama kurjerio paslauga pristatant prekes nurodytu adresu, prekių pristatymo kaina 7 eur. Ši suma automatiškai įtraukiama į užsakymo kainą.

www.ns-shop.lt elektroninėje parduotuvėje skelbiamos tik tokios prekės, kurios yra įmonės sandėlyje. Klientui užsisakius ir apmokėjus už prekę, kurios sandėlyje tuo metu nėra, užsakymas gali būti panaikintas ir grąžinami sumokėti pinigai arba sutariama dėl galimybės prekę pristatyti, kai tik ji bus įmonės sandėlyje

Prekių pristatymo trukmė yra 1 – 4  darbo dienos, esant dideliam užsakymų skaičiui, pristatymo trukmė gali ilgėti. 

Mūsų siūlomi prekių pristatymo būdai:

  • DPD paštomatas ir kurjeris.

Grąžinimo teisė

KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS

 Įsigytos prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

Jūs turite teisę, nenurodydami priežasties, tačiau patys apmokėdami tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas, per keturiolika dienų (nuo prekės pristatymo dienos) atsisakyti prekės. Ši teisė negalioja žemiau nurodytoms išimtims:

Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims***:

1) paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį;

2) sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

3) sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl  higienos priežasčių;

***Suderinta su LR Civilinio kodekso 6.22810 str.

Kai kurių aukščiau išvardintų sudarytų sutarčių atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų:

1) kai sudaroma sutartis dėl paslaugų – nuo sutarties sudarymo dienos;

2) kai sudaroma prekės pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba jeigu Jūs vienu užsakymu užsakėte daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;

Nutarę atsisakyti prekės, turite pateikti užpildytą aiškų pareiškimą (el. paštu), kuriame būtų išdėstytas Jūsų sprendimas atsisakyti prekės.

Per 14 dienų grąžinamos prekės turi būti tvarkingos:

• grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, tokioje kokioje gavote iš pardavėjo;
• prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
• prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (švari, nepažeistos etiketės);
• grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą;
• grąžinant prekes, kurios yra naudojamos kūno higienai, negali būti nei karto naudotos;

Jeigu įsigyta prekė yra nekokybiška, ji keičiama į analogišką kokybišką prekę, informavus apie tai el. laišku info@ns-shop.lt per 7 darbo dienas nuo jos gavimo.

Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, www.ns-shop.lt įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamos kokybės prekę arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

Pardavėjas neprivalo tenkinti vartotojo reikalavimo pakeisti arba grąžinti prekių įsigytų fizinėje parduotuvėje, kurios įeina  į Mažmeninės rekybos taisykklių 17 punktą:

17.5. audinius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 5007, 5111–5113, 5208–5212, 5309, 5310, 5311, 5407–5408, 5512–5516);

17.7. megztus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius drabužius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6107–6109);

17.8. kūdikių drabužėlius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6111, 6209),

17.10. siūtus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius marškinius, naktinius marškinius, pižamas ir panašius dirbinius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6207–6208);

17.21.  patalynės reikmenis,  (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9401–9406);

17.22. žaislus, (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9503–9505, 9508);

DĖL PRAŠYMŲ VALSTYBINEI VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBAI

Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės  galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse  ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje 

Asmens duomenų apsauga

ns-shop.lt turi teisę rinkti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė ns-shop.lt ir atskleisti juos tretiesiems asmenims, jeigu tai būtina užsakymo įvykdymui. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijai tik gavus Pirkėjo sutikimą (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Perskaičiau ir sutinku su Taisyklėmis ir sąlygomis“). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš pirkimo – pardavimo sutarties, įvykdymui arba užsakymo įvykdymui. Pardavėjas įsipareigoja apsaugoti nuo trečiųjų asmenų duomenis apie internetinės parduotuvės ns-shop.lt pirkėją.

Išsamiau apie asmens duomenų panaudojimą ir privatumo politiką galite susipažinti privatumo politikos puslapyje.

Close Krepšelis
Close Pamėgti
Neseniai peržiūrėta Close
Close

Close
Meniu
Kategorijos
Newsletter

Naujienlaiškis

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir pirmieji sužinokite apie naujienas bei specialius pasiūlymus!